Třebíčský běžecký pohár

Soutěž Třebíčský běžecký pohár sestává celkem ze 14 běžeckých závodů

pořádaných v třebíčském regionu v průběhu celého roku.

Jednotlivé závody jsou pořádány jak pro širokou veřejnost rekreačních běžců, tak i pro závodníky registrované. Pro pohár budou vyhodnocovány kategorie:

Kategorie

Označení

Věk

Ročníky narození

Hlavní kategorie

A

muži 18 - 39 let

1980 – 2001

Kategorie veteránů

B40

muži 40 – 49 let

1970 – 1979

 

B50

muži 50 – 59 let

1960 – 1969

 

B60

muži 60 – 70 let

1950 – 1959

 

B70

muži 70 let a starší

1949 a starší

Kategorie žen

C

ženy 18 - 34 let

1985 – 2001

 

C35

ženy 35 – 44 let

1984 a starší

Kategorie dorostu

D1

dorostenci 16 – 17 let

2002 – 2003

 

D2

dorostenky 16 – 17 let

2002 – 2003

 

Každý závod bude bodován podle dosažených časů ztráty na vítěze.

Do poháru bude započteno 8 nejlepších výsledků z celkového počtu 14 závodů v každé kategorii. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk ze všech absolvovaných závodů v seriálu. Oceněni mohou být jen závodníci, kteří absolvují alespoň pět závodů.

Na každém závodě bude vyvěšeno aktuální pořadí seriálu. Informace budou také na www.trbp.eu, www.bezva běh a na stránkách třebíčského klubu triatlonu.

Vyhlášení celého ročníku s předáním cen proběhne v pátek 10. 1. 2020 v klubovně stadionu TJ Spartak Třebíč.

Odměněno bude prvních pět mužů do 40 let, čtyři nad 40 let, tři v ostatních kategoriích.

Finančně budou odměněni tři muži absolutního pořadí a tři nejlepší ženy.

                          Přejeme  všem  mnoho úspěchů v 7. ročníku soutěže

 

TJ Spartak Třebíč

Atletic Třebíč

 

Pokyny pro pořadatele závodů

Je nutno dodržovat rozdělení závodníků do uvedených kategorií.

Prezenční (výsledková) listina musí obsahovat: příjmení, jméno, příslušnost a místo organizace (nebo místo bydliště), rok narození, startovní číslo, docílený čas.

Dle uvážení pořadatele pro kategorie žen, dorostu a veterány nad 70 let volit přiměřeně kratší tratě (4 – 6,5 km).

V propozicích závodu musí být uvedeno, která z tratí bude započítána do TRBP pro mužské, ženské či dorostenecké kategorie.

Výsledky jednotlivých závodů jsou předány k započtení bodového zisku do soutěže TRBP v elektronické formě, a to ve formátu xls.

 

Pokyny pro závodníky

Startovní číslo se připevní na oděv na přední horní polovinu těla. Nesmí být nijak přehýbáno a zmenšováno či zakrýváno.

Každý účastník startující v závodě soutěže startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav. U mládeže do 18 let má odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Pokud závodník ukončí závod předčasně, je nutno toto oznámit hlavnímu rozhodčímu nebo časoměřičům v cíli.

 

Celý soutěžní řád pro rok 2017

Soutěžní řád Třebíčského běžeckého poháru 2017.docx